Projekti

 

NAZIV PROJEKTA: Budimo spremni (UP.04.2.1.11.0295)

NOSITELJ PROJEKTA: Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin

PARTNER: Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Varaždin

TRAJANJE PROJEKTA: 18 mjeseci, 28.6.2022.- 28.12.2023.

UKUPNI IZNOS PROJEKTA: 438.190,67 kn (58.157,90 €)

 

Sve češće ugroze na nacionalnoj, europskoj i svjetskoj razini kao što su COVID pandemija, potres i izbjeglička kriza nadovezuju se na lokane ugroze kao što su poplave, odroni, ekstremno vrijeme (tuča, požari, suša i sl.). Sve navedeno često izaziva osjećaj nemoći i nesigurnosti međutim prevencija i priprema za takve situacije znatno mogu umanjiti potencijalne gubitke i posljedice. Sustavnim i zajedničkim radom svih dionika u sustavu civilne zaštite možemo ostvariti podizanje pripremljenosti i otpornosti naših građana i zajednice i zato – Budimo spremni!

CILJ PROJEKTA: Unaprijediti kapacitete organizacija civilnog društva (OCD-a) za pružanja učinkovitog odgovora na potrebe lokalne zajednice u kriznim i izvanrednim situacijama na području Varaždina i varaždinskog prstena.

PODRUČJE PROVEDBE: Projekt se provodi na području grada Varaždina i općina Beretinec, Cestica, Jalžabet, Gornji Kneginec, Petrijanec, Sveti Ilija, Sračinec, Trnovec Bartolovečki, Vidovec i Vinica.

AKTIVNOSTI PROJEKTA:

1)            Besplatne edukacije vezane za pripreme i djelovanje u kriznim i izvanrednim situacijama.

2)            Besplatne edukacije i on-line alati za jačanje volonterstva i prikupljanja te raspodjelu humanitarne pomoći.

3)            Dvije građanske akcije (volonterska humanitarna akcija te javna pokazna vježba).

U sklopu projekta u svakoj od navedenih općina i gradu provesti će se po 4 besplatne edukacije i GDCK Varaždin zainteresirane udruge mogu se prijaviti za sudjelovanje u aktivnostima besplatnih edukacija na projektu na ck-varazdin@vz.t-com.hr .

Projekt se sufinancira sredstvima koja su osigurana Europskog socijalnog fonda u iznosu od 372.462,07 kn iz Državnog proračuna RH u iznosu od 65.728,60 kn, a ukupne je vrijednosti 438.190,67 kn. Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Projekt je odobren u sklopu poziva „Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice“.

Stajališta izražena u ovoj publikaciji isključiva su odgovornost Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Varaždin i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

KONTAKT:

ck-varazdin@vz.t-com.hr , Tel: 042/214-496

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin, Trg Matije Gupca 3 Varaždin