Predavanje HGSS Varaždin za FOI

U sklopu dvodnevne terenske nastave Odsjeka za tjelesnu kulturu Fakulteta organizacije i
informatike, HGSS Varaždin održao je par prigodnih predavanja vezanih na boravak i
sigurnost u prirodi, te na taj način prezentirao ulogu službe, potencijalne opasnosti u prirodi,
te upoznao studente sa ispravnim ophođenjem i pružanjem prve pomoći. Predavanje i
demonstracija održani su u velikoj prostoriji Filićevog doma na Ravnoj gori, a na istome je
bilo prisutno oko dvadesetak sudionika. Srećom za studente, uvijeti na planini bili su pravi
zimski, tako da su nakon silnih predavanja mogli jednostavno skočiti u snijeg i rashladiti
glavu. Srećom za nas, organizator i prisutan auditorij stvorili su ugodan i profesionalan
ambijent u kojem nije nedostajalo interakcije i druženja.