Provedba projekta “Budimo spremni”

NAZIV PROJEKTA: Budimo spremni (UP.04.2.1.11.0295)

NOSITELJ PROJEKTA: Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin

PARTNER: Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Varaždin

TRAJANJE PROJEKTA: 18 mjeseci, 28.6.2022.- 28.12.2023.

UKUPNI IZNOS PROJEKTA: 438.190,67 kn (58.157,90 €)

Projekt “Budimo spremni” se sufinancira iz Europskog socijalnog fonda (372.462,07 kn) i Državnog proračuna RH (65.728,60 kn), a ukupne je vrijednosti 438.190,67 kn. Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Projekt je odobren u sklopu poziva „Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice“.

CILJ PROJEKTA: Unaprijediti kapacitete organizacija civilnog društva (OCD-a) za pružanja učinkovitog odgovora na potrebe lokalne zajednice u kriznim i izvanrednim situacijama na području Varaždina i varaždinskog prstena.

PODRUČJE PROVEDBE: Projekt se provodi na području grada Varaždina i općina Beretinec, Cestica, Gornji Kneginec, Jalžabet, Petrijanec, Sračinec, Sveti Ilija, Trnovec Bartolovečki, Vidovec i Vinica.

AKTIVNOSTI PROJEKTA:

1)         Besplatne edukacije vezane za pripreme i djelovanje u kriznim i izvanrednim situacijama.

2)         Besplatne edukacije i on-line alati za jačanje volonterstva i humanitarne pomoći.

3)         Dvije građanske akcije (volonterska humanitarna akcija te javna pokazna vježba).

U sklopu projekta u svakoj od navedenih općina i gradu provesti će se po 4 besplatne edukacije i partneri projekta pozivaju sve zainteresirane udruge da se prijave za sudjelovanje.

BESPLATNE EDUKACIJE ZA UDRUGE:

  1. Radionica „Budimo spremni – Pripremimo se prije“ (Osobna priprema i otpornost na izvanredne situacije; izrada osobnog i obiteljskog plana za katastrofe, komplet za katastrofe, osobna odgovornost pojedinca- Namijenjena članovima organizacija posebice onima koji će informacije prenijeti članstvu)
  2. Tečaj „Budimo spremni – Naučimo prvu pomoć“ (Obnova znanja iz prve pomoći za veću spremnost osoba u slučaju potrebe- Namijenjena članovima organizacija, posebice onima koji prvi izlaze na teren u slučaju krizne situacije)
  3. Radionica „Budimo spremni – Upoznajmo svoje područje“ (Procjena rizika za pojedinu općinu, upoznavanje sa zadacima i ulogama pojedinih dionika civilne zaštite- Namijenjena osobama koje su aktivno uključene u sustav civilne zaštite ili to žele postati)
  4. Radionica „Budimo spremni – Volonteri u pomoć zajednici“ (menadžment volontera, krizno volontiranje, uloga volontera u odgovoru na krizu, Zakon o humanitarnoj pomoći – Namijenjena čelnicima organizacija koje uključuju volontere u svoj rad).

PRIJAVA: Ukoliko želite sudjelovati, prijavite se u GDCK Varaždin na ck-varazdin@vz.t-com.hr ili na 042/214-496 (od 7 do 15h). U prijavi navedite; Naziv organizacije, područje na kojem djelujete, za koje edukacije ste zainteresirani, kontakt osobu sa kontakt brojem i e-mailom. U provedbi projekta partneri usko surađuju sa općinama i gradom s područja provedbe.

Samo sustavnim i zajedničkim radom možemo ostvariti otpornost naših građana i zajednice na izvanredne događaje i zato – Budimo spremni!

Sadržaj ove objave isključiva je odgovorenost Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Varaždin. Stajališta izražena u ovoj objavi isključiva su odgovornost Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Varaždin i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

KONTAKT: Filipa Blažon Šumečki, ck-varazdin@vz.t-com.hr , Tel: 042/214-496

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin, Trg Matije Gupca 3 Varaždin

Više o projektu na: www.gdck-varazdin.hr